27 de set. 2017

EL LLOC DE FLIX A LES TERRES DE L'EBRE


Interessant xerrada la impartida ahir dimarts 26 de setembre per Xavier Vega Castellví, "El lloc de Flix a les Terres de l'Ebre", una repassada a la geografia i la història de la nostra població amb situació i uns moments clau que han motivat que representi una singularitat molt marcada dins del territori.

Vega va destacar el fet que el terme de Flix limiti en bona part amb poblacions d'altres comarques: Segrià, Garrigues i Priorat, a més dels pobles veïns riberencs. Aquesta situació perifèrica dins les Terres de l'Ebre, que en alguns aspectes pot ser positiva, també ha motivat contràriament que Flix resti al marge d'assolir més rellevància, com va succeir en aprovar-se a finals dels anys 80 la divisió comarcal.

Més endavant, Xavier Vega va destacar dos fets històrics que impactaren en aquesta singularitat de Flix: la dependència de la ciutat de Barcelona des de finals de l'Edat Mitjana fins a començaments del segle XVIII; i la instal·lació de la fàbrica electroquímica el 1897. El primer va representar la presència a l'Ebre de Barcelona, en una zona dins del hinterland de Tortosa, cosa que implicaria, segons Vega, l'animadversió entre tots dos ciutats, les més importants de Catalunya llavors, i també pel que fa a la segona, el germen del futur tortosinisme. La dependència barcelonina de Flix (i de la Palma), fou un fet excepcional al territori.

Pel que fa al segon, la instal·lació de la fàbrica electroquímica tingué un impacte immens, provocant un canvi radical a Flix. D'una societat profundament rural es va donar el salt cap a una societat industrial marcada per uns processos productius que en aquell moment eren tecnologia punta. D'una dependència absoluta del temps marcat pel sol a sol del pagès, es passa a un horari fix independentment de l'estació de l'any, a més de l'aparició del temps d'oci. I d'una societat de tarannà majoritàriament conservador, a l'aparició d'un potent moviment obrer.

Tot plegat, configurarà en Flix unes característiques pròpies i úniques dins les Terres de l'Ebre.

Aquesta xerrada formava part del programa del X Curs Coneguem la Ribera d'Ebre.