19 de juny 2017

Treballs al Molí d'Oriol.


Avui que fa tres anys que fam fer les actuacions per a fer el Molí d'Oriol visitable, hem fet uns treballs de consolidació, en aquest cas un tram de paret i un del forns que estava en perill d'ensorrament.

Queda molta feina encara!

Recordeu que si voleu visitar-lo, aquí teniu més informació, podeu contactar amb nosaltres trucant al tel. 654651966 o bé adreçant la sol·licitud al correu a associaciolacana@gmail.com.


7 de juny 2017

NOU CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE FLIX I L'ASSOCIACIÓ LA CANA


Ahir dimarts 6 de juny es va signar un nou conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Flix i l'Associació La Cana, que substitueix al que havia estat vigent des de 2011 fins ara.
Entre els aspectes a destacar del nou conveni és l'increment de l'ajut que l'Ajuntament aporta a l'associació, que passarà a ser de 10.000 euros anuals; fins ara la quantitat era de 6.000 euros. Aquest augment es deu principalment a què l'entitat durà a terme la contractació laboral del personal per a la realització de visites guiades als elements històrics de Flix i llocs d'interès de la població.
Altres compromisos que contreu La Cana amb el conveni i que entren dins de l'ajut són l'organització de les Jornades de Patrimoni Històric, l'edició de tríptics informatius i altres elements de divulgació del patrimoni històric, el manteniment i neteja i arranjament de petits desperfectes dels elements històrics, la promoció d'activitats per a la divulgació, estudi, investigació i posada en valor del patrimoni històric i arqueològic i el manteniment, adquisició d'elements per a exposicions de la sala de Ca Don Ventura.
Per altra banda l'associació també es compromet a participar en aquelles activitats de caire cultural, històric, etc., que es facin des de l'Ajuntament, en la mesura de les seues possibilitats, a planificar conjuntament projectes amb l'Ajuntament i assessorar al Consistori en temes de patrimoni.
El conveni entra en vigor a partir de la data de la seua signatura i té una vigència de quatre anys, podent-se prorrogar quatre anys més de manera expressa per ambdues parts.
A l'acte hi foren presents com a signataris del document i en representació dels respectives institucions, Marc Mur alcalde de Flix, i Jaume Masip president de l'Associació La Cana. També assistí a l'acte el primer tinent d'alcalde i regidor de Patrimoni Francesc Barbero.