10 de gen. 2019

Convocatòria d'assemblea de socis i sòcies.Benvolguts i benvolgudes socis i sòcies.

Comencem un nou any, un nou cicle d'activitats de l'associació i a primers de febrer passarem al cobrament la quota del 2019 que continua sent de10 € any, us demanaríem que si hi ha alguna variació en les vostres dades ens ho feu saber el més aviat possible, així ens estalviarem despeses per rebuts retornats.

També us convoquem a l'assemblea anual que tindrà lloc el dia 25 de gener a les 19.30 h a Ca Don Ventura, amb el següent ordre del dia:

.- Informació sobre activitats del 2018
.- Estat de comptes i justificació conveni amb l’ajuntament 2018
.- Informació sobre visites guiades 2018.
.- Estat digitalització arxiu Mestres.
.- Noves activitats, recollida de material etnogràfic i petició local per a taller de restauració.
.- Estat actuacions en elements del patrimoni. 
.- Precs i preguntes.

Salut I patrimoni

Jaume Masip Llop
President