14 de set. 2012

Interessant xerrada de Josep Sánchez sobre el carlisme a Flix


Avui divendres, 14 de setembre, Josep Sánchez Cervelló ha impartit la conferència L'evolució del carlisme a Flix: Des de la Primera Guerra Carlista fins a la Guerra Civil (1833-1936). Josep Sánchez ha aportat nombroses dades sobre la història del carlisme a la nostra població, algunes d'elles totalment novedoses i inèdites pel que fa al coneixement i l'evolució d'aquest corrent ideológic a Flix, les arrels del qual  cal cercar-les  com ha exposat, en anys molt anteriors a l'aparició del carlisme i vinculat a l'evolució social i econòmica que s'estava experimentants des de finals del segle XVIII i començaments del XIX.

Sánchez Cervelló, però, no ha centrat sols la seua conferència en els fets i els seus protagonistes (d'un i altre bàndol, com les famílies flixanques dels Oriol i els Castellví), sinó també en les fortificacions bastides pels carlistes, i és en aquest punt on ha aportat alguns aspectes que representen no sols una novetat, sinó que modifiquen de dalt a baix la història d'una de les construccions més emblemàtiques com és el Castell Nou. Segons la recerca efectuada per Josep Sánchez, s'ha pogut esbrinar que a finals de la primera carlinada, els carlistes certament sí van construir una fortificació a Flix, però que fou ubicada en l'emplaçament on es trobava el Castell Vell, fortificació que en finalitzar el conflicte fou enderrocada pel govern liberal. Durant la Tercera Guerra Carlista fou quan es construí l'actual castell, però amb dos fases i amb dos actors diferents: una fortificació elevada pels carlistes, de planta triangular i amb tres torres d'igual perímetre a cada extrem; i un cop ocupada per les tropes governamentals, aquests reforçaren la construcció, amb una nova torre bastida al voltant d'una de les anteriors -la més propera a la població-, amb l'objectiu que s'hi poguessin ubicar canons i que el seu interior es destinés a polvorí, i la construcció d'un nou mur arran de la muntanya que ampliava el castell pel costat que dóna al riu.

També, segons la investigació, ha pogut esbrinar Josep Sánchez que les dos antigues torres de la barca del Riu de Baix i el mur que hi ha arran la pista d'estiu de La Unió Social -al marge d'altres construccions de l'interior de la població- també foren bastits arran les guerres carlistes.

No cal dir que les aportacions que ha fet Josep Sánchez Cervelló durant la seua conferència faran canviar en molts aspectes la visió i el coneixement que fins ara es disposava sobre el carlisme a Flix, sobretot pel que fa al Castell Nou.