29 de juny 2012

Els Ibers 13, l’home.


Igual que en el cas de la dona, el paper de l’home dins les estructures polítiques i socials ibèriques depenia del seu estatus personal o de classe. La informació de les fonts clàssiques i la documentació arqueològica indiquen que en les estructures socials del període del bronze final i ibèric antic, només hi havia dues classes socials: aristòcrates i camperols. Amb el desenvolupament de les societats jerarquitzades, l’especialització del treball i la diversificació de l’explotació econòmica, sorgiren nous grups socials: artesans, metal·lúrgics, guerrers i sacerdots que es van sumar als camperols que continuarien sent la base de la població.

La tasca fonamental de l’home era la producció econòmica. El grup dirigent era poc nombrós. El treball agrícola, l’obtenció de matèries primeres i la transformació dels recursos econòmics eren les activitats principals i es desenvolupaven segons un sistema de treball dirigit que implicava a tots els membres de la comunitat. 
Els ibers son representats en l’escultura i en les decoracions pintades dels vasos ceràmics. Van vestits amb túniques curtes ribetejades per un filet decoratiu o amb túniques llargues cobertes per un mantell agafat per una agulla de pit o d’una fíbula. El calçat és divers, botes de cuir combinades amb gamberes o canyelleres de roba, cuir o metall, avarques i sandàlies obertes lligades al turmell.
Entre els objectes de guarniment personal destaquen les sivelles de cinturó decorades, les fíbules (“imperdibles”) de diversos tipus, els collarets rígids o torques i els braçalets.


Bibliografia: El llibre dels ibers. Viatge il·lustrat a la cultura ibèrica.