26 de febr. 2014

Xerrada "Els tres castells de Flix", de Jaume Masip, a la Llar del Jubilat


Aquesta tarda, Jaume Masip, president de l'Associació La Cana, ha impartit a la LLar del Jubilat de Flix la xerrada que portava per títol "Els tres castells de Flix. Castellons, vell i nou". Acompanyat per la projecció de diverses imatges i amb l'aportació de nombroses dades, Jaume Masip ha efectuat la seua exposició, seguida amb gran interès per tot el públic present. Ha començat fent referència al jaciment dels Castellons de Flix, tot explicant que aquest topònim, força extès al nostre territori, sempre va lligat a l'existència en l'espai en qüestió d'algun antic poblat fortificat. També ha fet esment d'altres jaciments de la nostra població, com són els de Sebes i del Mosselló. Seguidament, i de forma extensa ha parlat del Castell Vell, des dels seus orígens àrabs fins al seu enderrocament als inicis del segle XVIII, després de la Guerra de Successió. Aquesta part de la xerrada, ha comptat amb el suport de diversos plànols on hi ha reproduïts l'antic castell i tot el seu sistema defensiu, destacant Jaume Masip la importància que també ha tingut el riu Ebre com a element de defensa de la població, aspecte facilitat pel pronunciat meandre que traça al seu pas pel nostre terme. També ha mostrat fotografies de les poques restes conservades d'aquest sistema defensiu, ubicant-les en els antics plànols. L'última part de la xerrada ha estat dedicada al Castell Nou. Aquí Jaume Masip ha aclarit que, tot i la seua denominació, aquesta construcció no és un castell, sinó més pròpiament un fortí, el qual fou construït durant la Tercera Guerra Carlista (1872-1876). La fortalesa fou bastida inicialment pels carlistes, amb la seua estructura principal de planta triangular. Posteriorment, després de la seua presa pels liberals, aquests la reforçaren amb la construcció de la torre més groixuda (al voltant d'una de les torres primigènies, encara existent) i un nou mur a la façana que dóna al riu. El Castell Nou patiria els efectes del passada Guerra Civil, sobretot durant els bombardejos a què fou sotmès el pont de ferro construït pels republicans i que afectaren també la fortalesa. Jaume Masip ha mostrat finalment fotografies del procés de restauració que s'efectuà entre els anys 2009 i 2010 que ha permès la seua recuperació i el seu estat actual.