2 de des. 2014

Baranes de protecció al Castell Nou

Aquestes dies l'ajuntament ha procedit a instal·lar les baranes de protecció dels talussos del Castell Nou.