1 d’oct. 2016

LES CONSTRUCCIONS ENLAIRADES DE L'EBRE, UN SISTEMA DE COMUNICACIÓ

El filòleg i investigador Ventura Castellvell fou l'encarregat d'impartir la xerrada "Construccions civils, defensives i religioses enlairades sobre l'Ebre", tercera de les programades dins del IX Curs Coneguem la Ribera d'Ebre. L'acte tingué lloc ahir divendres, 30 de setembre, a Ca Don Ventura.

El conferenciant féu una exhaustiva enumeració de construccions realitzades a la vora del riu entre el terme de Faió i el de Benifallet, al llarg de totes les èpoques, des dels pobles ibèrics fins al segle XIX. Un tret comú d'aquestes construccions, fossin de caire militar, civil o religiós era la seua ubicació en un lloc elevat, la qual cosa permetia la comunicació visual entre aquestes i establir un sistema de comunicació. Ventura Castellvell explicà com el sistema més utilitzat al llarg de la història fou els senyals de fum, fins que es construïren les anomenades garites militars que feien ús d'un altre mètode de telegrafia òptica.

Si bé encara perduren moltes restes d'aquestes construccions, Ventura Castellvell exposà que l'existència d'algunes es coneixen per les fonts escrites i altres es poden intuir donat aquest necessari contacte visual que era entre aquests elements de comunicació.