30 d’oct. 2018

LA REPRESSIÓ A LA RIBERA D'EBRE DURANT EL PRIMER FRANQUISMEAvui s'ha impartit la primera de les xerrades de l'XI Curs Coneguem la Ribera d'Ebre, "De les bales a la fam: vida i repressió a la Ribera d'Ebre (1940-1945", de la mà del jove historiador Elies Ortega Margalef. El treball -que properament serà publicat-, tal com ha explicat l'autor, està basat en gran diversitat de fonts consultades (arxius, hemeroteques, entrevistes, bibliografia...). Elies Ortega ha destacat que la repressió d'aquests primers anys estigué en bona part condicionada per la violència també repressiva que efectuaren els del bàndol republicà especialment contra les persones de dretes i membres del clergat. Durant aquests primers anys de la postguerra, les autoritats exerciren la seua acció repressiva bé a través l'empresonament i, en molts casos, l'execució dels represaliats. Elies Ortega ha exposat, poble per poble de la Ribera d'Ebre, el nombre de persones que foren empresonades i executades. Així mateix, també ha explicat pel que fa als empresonats que més enllà la seua reclusió en un centre penitenciari, l'acció repressiva continuava encara més temps amb la llibertat vigilada, i com aquestes persones eren objecte d'un control per uns organismes creats expressament per a aquesta comesa a nivell provincial i local.