13 d’abr. 2014

Xerrada sobre "La pontona", de Josep Antoni Collazos, a la Llar dels Jubilats

Fotografia: Josep M. Navarro

Dimecres passat, 9 d'abril, a mitja tarda, Josep Antoni Collazos, secretari de l'Associació La Cana, va impartir a la Llar dels Jubilats la xerrada "La pontona. Dels usos tradicionals a la Festa del Riu", acompanyada amb la projecció de fotografies. Després de fer una breu referència a l'antiga navegació comercial que discorria per l'Ebre, del protagonisme del llaüt en els darrers segles, i fer esment de l'existència d'altres tipus de naus en altres èpoques, es passà a enumerar un seguit d'embarcacions i enginys que han tingut un paper rellevant a nivell local, com els molins flotants, les embarcacions típiques del Delta (pontones de fons pla, les barques arroceres), els passos de barca fins arribar a la pontona. Es comentà la doble denominació que té aquesta embarcació a la nostra comarca, que en alguns indrets (sobretot riu avall a partir d'Ascó) és més coneguda com a muleta, mentre que des de Flix en amunt se la denomina pontona. Després de constatar que en origen tots dos termes fan referència a dos tipus d'embarcacions diferents, el pas del temps ha fet que en diferents zones hagi acabat imposant-se un del noms per fererir-se, si fa no fa, a un mateix tipus de nau; amb tot, Collazos va indicar que el terme muleta també s'utilitzava a Flix abans de la Guerra Civil. Seguidament es passà a descriure somerament les característiques i a enumerar els usos tradicionals de la pontona: tranport de petites mercaderies i persones en distàncies curtes, per creuar el riu i la pesca en serien les més importants, tot i que n'ha tingut d'altres ocasionals. La part final de la xerrada se centrà en les regates de pontones de la Festa Major, des dels seus orígens fins a l'actualitat, finalitzant amb l'esment d'un seguit d'embarcacions flixanques que han tingut un paper destacat en aquestes curses aquàtiques. 

En finalitzar, diverses persones del públic van aportar les seues pròpies experiències i plantejaren algunes preguntes al conferenciant.

Fotografia: Josep M. Navarro