7 de set. 2013

Interessant xerrada sobre els cavalls a la cultura ibèrica

Ahir divendres, 6 de setembre, va haver la primera xerrada de les V Jornades de Patrimoni Històrica, "Els cavalls dels íbers", que anà a càrrec d'Ariadna Nieto, del departament d'Història de la Unversitat de Lleida. La conferenciant va anar explicant l'evolució del paper del cavall en les societats humanes, a partir de les troballes arqueològiques i paleontològiques que aporten evidències sobre l'ús que es feia dels èquids, des del consum alimentari en èpoques prehistòriques, fins a la seua domesticació i utlització com a suport en activitats humanes (el transport, la guerra, l'agricultura, etc.). Ariadna Nieto concretà quines eren les probables funcions del cavall dins la societat ibèrica, tenint en compte tant representacions gràfiques (escultures, pintures) i com restes trobades en enterraments, donat que els animals solien inhumar-se juntament amb els seus propietaris, comparant-ho a més amb troballes d'altres indrets i cultures. Sens dubte, la possessió d'un cavall era un signe d'estatus social superior dins la cultura ibèrica. També destacà Ariadna Nieto que s'ha pogut detectar una canvi en el tipus de cavalls, corrobarat amb proves d'ADN, des d'uns animals autòctons més gràcils, que en un determinat moment van desaparèixer, fins un altre tipus de cavall de més tamany i robuts que apareixeria en èpoques posteriors, molt més apte per a tot tipus d'activitats.