10 de juny 2019

CONSOLIDACIÓ DE LA NECRÒPOLIS DE SEBES


Durant el passat any 2018 es va dur a terme les tasques de consolidació i adequació de la necròpolis del jaciment de Sebes. Està formada per un seguit d'estructures de tipus tumular de pedra i simples forats practicats al terra on es disposava l'urna funerària. La seua possible datació oscil·la entre els segles VIII i VIaC. L'excavació de la necròpolis fou realitzada per un equip d'arqueòlegs de la Universitat de Barcelona coordinats pels professors Jaume Noguera i Carme Belarte durant la segona meitat de la passada dècada.

Els treballs realitzats han estat, per a les estructures delimitades amb pedra, la consolidació amb morter de calç hidràulica i una estabilització de les estructures remuntant, en el cas que sigui oportú, algunes pedres. Al mateix temps s'ha refet el nivell de circulació de l'àrea funerària, calçant les diferents estructures que la pròpia lògica de l'excavació arqueològica féu que es trobessin descalçades i anivellant el terra amb àrids de tipus sauló garbellat. Així mateix, també s'ha substituït l'anterior cartell informatiu, força deteriorat, per un de xapa d'acer galvanitzat i retolat mitjançant vinil adhesiu imprès digitalment i laminat especial per exterior.

Aquesta actuació forma part d'un projecte d'intervenció programat en diverses etapes, que comportarà més endavant la consolidació dels murs dels hàbitats dels poblats i en última fase la realització d'un petit itinerari senyalitzat que comuniqui els poblats i la necròpolis.

El projecte ha estat redactat pels arqueòlegs David Asensio, Rafel Jornet i Jordi Morer, integrants de l'empresa Món Iber Rocs SL. Recerca i difusió de la Cultura Ibèrica. Impulsat des de l'Ajuntament de Flix i l'Associació La Cana, ha estat subvencionat amb fons procedents del cànon d'Enresa. El cost global de tot el projecte està pressupostat en més de 44.000 euros.